Životní pojištění Flexi
Životní pojištění Flexi

Flexibilní životní pojištění je velmi variantní pojištění  .

Rozsah pojištění:

 • pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin
 • pojištění pro případ smrti následkem úrazu
 • pojištění pro případ smrti plné i částečné invalidity
 • pojištění pro případ smrti nebo velmi vážných onemocnění
 • pojištění zproštění od placení pojistného
 • pojištění zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity
 • pojištění pro případ trvalých následků s progresivním plněním
 • pojištěné kapitálové hodnoty
 • pojištění kapitálové renty
 • pojištění hospitalizace z důvodu úrazu a nemoci
 • pojištění pracovní neschopnosti
 • úrazové a nemocenské pojištění dospělých
 • úrazové pojištění dětí

Výhody:

 • Komplexní zabezpečení celé rodiny
 • Možnost zajištění proti největšímu počtu vážných onemocnění na pojistném trhu
 • Zhodnocení finančních prostředků
 • Lze tímto pojištěním zajistit i své finanční závazky
 • Vysoká pružnost pojištění – změny , úpravy , doplňky
 • Mimořádné vklady do pojištění bez povinnosti hlášení pojišťovně
 • Možnost průběžných výběrů finančních prostředků
 • Nejširší rozsah velmi vážných onemocnění
 • Trvalé následky plněny již od 0,5% tělesného poškození s progresivním plněním
 • Pojištění dětí až do věku 25 let za nízké sazby
 • Možné daňové odpočty dle zákona 589 / 1992 Sb.
 • Možnost pojištění dvou dospělých a až pěti dětí