Pojištění majetku nabízí možnost výhodně si pojistit movitý i nemovitý majetek včetně přilehlých objektů a příslušenství, cenné věci, kuchyňské vybavení apod.

Pojištění majetku
Pojištění majetku

Pojištění je nejčastěji sjednáváno proti živelním pohromám a živelným katastrofám, odcizení, úmyslnému poškození (vandalismu), dále pak proti poškození nebo zničení věci aerodynamickým třeskem při přeletu letadel.

Také pojištění majetku obsahuje různé programy a varianty šité na míru pomocí nichž získáte kontrolu nad pojistnou částkou s možností využití slev a výhod.

Pro získání více informací si prohlédněte jednotlivé produkty, které pojištění majetku nabízí.