Pojištění bytu
Pojištění bytu

Výhodné pojištění bytu a s ním spojených prostor pro všechny, kteří se chtějí pojistit proti živelným pohromám, odcizení, úmyslnému poškození a dalším nebezpečím. Navíc můžete získat slevy podle individuálních potřeb.

Předmět pojištění:

  • byt a spoluvlastnický podíl na společných částech domu (jednotka)
  • nebytový prostor a spoluvlastnický podíl na společných částech domu (jednotka)
  • vedlejší místnosti (sklepní kóje, garáže), které jsou určeny ke společnému užívání s bytem, resp. nebytovým prostorem
  • stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné jednotky (stavební mechanismy).

Jaké jsou výhody?

  • Pojištění na novou cenu. Pro nemovitý majetek v dobrém technickém stavu nabízíme moderní variantu pojištění na novou cenu. Znamená to, že v případě pojistné události obdržíte od pojišťovny plnění v nových cenách, aktuálních v době vzniku pojistné události.
  • Pojištění podle individuálních potřeb. Stavebnicové řešení produktu Vám umožňuje volit předměty a rozsahy pojištění podle individuálních potřeb, což vede k optimálnímu pokrytí nebezpečí, jichž se nejvíce obáváte; stejně tak je možné optimalizovat i výši pojistného.
  • Garance aktuální výše pojistné částky a limitů pojistného plnění. Je-li sjednána tzv. indexace, aktualizuje pojišťovna pojistnou částku jednotky a pojistné v závislosti na vývoji stavebního cenového indexu

V rámci tohoto produktu lze sjednat následující druhy připojištění:

  • pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti
  • dodatkové připojištění skel – znamená podstatné rozšíření pojistné ochrany pro skla instalovaná v pojištěném nemovitém majetku. Tímto připojištěním jsou skla pojištěna prakticky proti všem rizikům.