Pojištění domácnosti
Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti tvoří pojištění movitých věcí, které jsou její součástí včetně příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu.

Předmět pojištění:

 • movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské spotřebiče, pračka…) nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení…). Jde o věci ve vlastnictví členů domácnosti i o věci cizí, které členové domácnosti oprávněně užívají (např. věci v leasingovém nájmu).
 • příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu (plovoucí podlaha, kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů, obklady stěn a stropů, tapety, malby apod.)

Jaké má toto pojištění výhody ?

 • limity plnění pojišťovny Velmi podstatnou skutečností je, že od výše pojistné částky se u pojištění domácnosti odvíjejí tzv. limity plnění (např. elektronika), které jsou stanoveny pro vybrané skupiny rizikových věcí a pro pojistné události, při nichž škoda vznikne mimo Váš byt. Limity plnění pojaty vstřícně a relativně velmi velkoryse:
  • jejich počet byl minimalizován
  • jejich výši si určíte sami zvolením varianty pojištění
  • pro běžně vybavenou domácnost nevzniká nutnost zvyšovat je (tzn. připlácet pojistné)
  • neexistuje zásadní omezení pojistného plnění za jednotlivou věc
 • pojištění na novou cenu Pokud vznikne škoda na zánovních věcech, obdržíte od pojišťovny plnění v nových cenách, aktuálních v době vzniku pojistné události. U cenností a věcí zvláštní hodnoty je pak pojistné plnění vstřícně limitováno jejich obecnou (tržní) cenou.
 • garance aktuální výše pojistné částky Je-li sjednána tzv. indexace, aktualizuje pojišťovna pojistnou částku a pojistné v závislosti na vývoji indexu životních nákladů.
 • náhradní ubytování Stane-li se byt následkem pojistné události neobyvatelným, uhradíme Vám i přiměřené náklady na náhradní ubytování.

Výše pojistného závisí na:

 • výši pojistné částky nebo limitu plnění
 • místě, kde se nachází Váš byt
 • míře rizika vzniku povodně nebo záplavy v místě, kde se Váš byt nachází

V rámci tohoto produktu lze sjednat následující druhy připojištění:

 • pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě – týká se škod na zdraví, věcech i jiných škod, jež vzniknou na území České republiky a které můžete způsobit nejen Vy, ale i ostatní členové Vaší domácnosti; v tomto pojištění je automaticky zahrnuta např. i odpovědnost za škodu způsobenou Vaším psem
 • pojištění elektromotorů domácích spotřebičů, ručního nářadí či strojů a elektromotorů patřících k technickému zařízení bytu (pro případ poškození nebo zničení elektromotoru zkratem nebo přepětím)
 • pojištění garáže a věcí v ní uložených
 • pojištění právní ochrany (pojišťovna uhradí náklady spojené s uplatněním Vašeho nároku vůči jinému)

Místem pojištění se rozumí :

 • Váš byt a jeho příslušenství
 • uzamykatelné nebytové prostory užívané výlučně Vámi, které se nacházejí v téže budově jako byt nebo na pozemku příslušejícím k této budově (např. sklepní kóje, garáž)