Pojištění rekreační budovy a domácnosti je určeno pro občany, kteří si chtějí pojistit svoji rekreační nemovitost i movitý majetek které tvoří soubor zařítení rekreační domácnosti.

Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti
Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti

Předmět pojištění:

  • přechodně obývaná rekreační budova, která je zachovalá a udržovaná a je ve vlastnictví občana (i budova ve výstavbě)
  • ostatní objekty, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a jsou umístěné na pozemku náležejícím k rekreační budově
  • stavební materiál, věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (stavební mechanismy) a dočasné objekty zařízení staveniště
  • movité věci, které tvoří soubor zařízení rekreační domácnosti a slouží k jejímu provozu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka…) nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení…)

Jaké jsou výhody pojištění?

  • Pojištění na novou cenu. Pro nemovitý majetek v dobrém technickém stavu nabízíme moderní variantu pojištění na novou cenu. Znamená to, že v případě pojistné události obdržíte od pojišťovny plnění v nových cenách, aktuálních v době vzniku pojistné události. Pokud vznikne škoda na movité zánovní věci, obdržíte od pojišťovny plnění v nové ceně, aktuální v době vzniku pojistné události. U cenností a věcí zvláštní hodnoty je pak pojistné plnění vstřícně limitováno jejich obecnou (tržní) cenou.
  • Limit plnění pro ostatní objekty. Výraznou výhodou našeho pojištění je skutečnost, že si sami můžete individuálně stanovit tzv. limit plnění pro ostatní objekty.
  • Pojištění podle individuálních potřeb. Stavebnicové řešení produktu Vám umožňuje volit předměty a rozsahy pojištění podle individuálních potřeb, což vede k optimálnímu pokrytí nebezpečí, jichž se nejvíce obáváte; stejně tak je možné optimalizovat i výši pojistného.
  • Garance aktuální výše pojistné částky a limitů pojistného plnění. Je-li sjednána tzv. indexace, aktualizuje pojišťovna příslušné pojistné částky, limity plnění a pojistné v závislosti na vývoji cenových indexů.