Pojištění odpovědnosti za škodu na movité věci převzaté
Pojištění odpovědnosti za škodu na movité věci převzaté

Pojištění odpovědnosti za škodu na movité věci převzaté snižuje riziko škody za věci, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti.

Předmět pojištění:

  • škody způsobené na movité věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci)

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsaným způsobům zabezpečení.

Nevztahuje se na škodu na převzatých živých zvířatech.