Pojištění odpovědnosti za škodu na movité věci užívané
Pojištění odpovědnosti za škodu na movité věci užívané

Pojištění odpovědnosti za škodu na movité věci užívané snižuje riziko škody za věci, kterou pojištěný oprávněně užívá.

Předmět pojištění:

  • škody způsobené na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá, s výjimkou škody způsobené na užívaném motorovém vozidle.