Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem je upravena zákonem č. 59/1998 Sb., který usnadňuje spotřebiteli postup pro uplatnění nároku na náhradu škody způsobené vadným výrobkem tím, že mu dává možnost uplatňovat tento nárok přímo na výrobci, dovozci nebo dodavateli výrobku.

Předmět pojištění:

  • škody způsobené jinému vadným výrobkem (v případě, že pojištěný za takovou škodu na základě právního předpisu odpovídá)