START – výhodná kombinace nejžádanějších druhů pojištění pro podnikatele s hodnotou firemního majetku do 20 mil. Kč a s výší ročních příjmů do 10 mil. Kč

Pojištění podnikatelských rizik TREND a START
Pojištění podnikatelských rizik TREND a START

Tento produkt v sobě zahrnuje následující druhy pojištění:

 • Živelní pojištění – poškození či zničení věcí živelní událostí (požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, pád předmětů, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv půdy, zřícení skal, zemin nebo lavin, zemětřesení, kapalina z vodovodního zařízení, náraz dopravního prostředku)
 • Pojištění pro případ odcizení – krádeže (v případě, že pachatel překonal překážky chránící pojištěné věci před odcizením) nebo loupeže
 • Pojištění skel typu „all risks“
 • Pojištění posla (tj. pojištění peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou)
 • Pojištění pro případ požárního přerušení nebo omezení provozu – přerušení nebo omezení provozu z důvodu požáru (kryje ušlý zisk a stálé náklady)
 • Pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

Pojistná ochrana u majetkového pojištění vázána na jedno místo na území ČR . Pro pojištění odpovědnosti je možno vybrat jednu z variant územní platnosti:

 • Česká republika
 • Evropa

Pojistná ochrana pouze na území České republiky.

Pojištění podnikatelských rizik TREND je univerzální pojišťovací produkt, který umožňuje podnikatelům získat ochranu proti široké skupině pojistných rizik.

Tento universální produkt v sobě zahrnuje následující druhy pojištění:

 • Živelní pojištění – poškození či zničení věcí živelní událostí (požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, pád předmětů, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv půdy, zřícení skal, zemin nebo lavin, zemětřesení, kapalina z vodovodního zařízení, náraz dopravního prostředku)
 • Pojištění pro případ odcizení – krádeže (v případě, že pachatel překonal překážky chránící pojištěné věci před odcizením) nebo loupeže
 • Pojištění pro případ vandalismu – tj. úmyslného poškození či zničení věci
 • Pojištění strojů – poškození nebo zničení stroje (v případě jakékoli nahodilé události, která omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost a není pojistnými podmínkami vyloučena)
 • Pojištění elektronických zařízení – poškození nebo zničení elektronického zařízení typu „all risks“ zahrnující prakticky všechna rizika
 • Pojištění věcí během silniční dopravy – poškození, zničení nebo odcizení věcí během silniční dopravy (dopravní nehoda, živel, odcizení)
 • Pojištění posla (tj. pojištění peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou)
 • Pojištění pro případ požárního přerušení nebo omezení provozu – přerušení nebo omezení provozu z důvodu požáru (kryje ušlý zisk a stálé náklady)

Pojistná ochrana je u většiny druhů majetkového pojištění vázána na místo uvedeném v pojistné smlouvě. Pojištění věcí během silniční dopravy lze sjednat s územní platnost ČR nebo ČR a okolní státy. Pro pojištění odpovědnosti je možno vybrat jednu z variant územní platnosti:

 • Česká republika
 • Česká republika a okolní státy
 • Evropa
 • celý svět s výjimkou USA a Kanady