Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku umožňuje pojistit si ušlý zisk a náklady spojené s odstávkou provozu.

Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku
Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku

Předmět pojištění:

  • ušlý zisk, tj. zisk , kterého by pojištěný dosáhl za dobu přerušení provozu
  • stálé náklady, tj. náklady, které musí pojištěný vynakládat i během přerušení provozu

Pojištění se sjednává pro celý provoz, který má samostatně vedené účetnictví. Pojišťovna v případě pojistné události uhradí mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění, nájemné včetně leasingových splátek, veškeré placené služby, materiálové náklady vynaložené v době odstávky provozu, odpisy, silniční daň a daň z nemovitosti, pojistné, ušlý provozní hospodářský výsledek, atd.