Pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti snižuje rizika ušlého zisku a nákladů v době přerušení provozu pro případ škody na zdraví nebo věcné škody.

Pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti
Pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti

Předmět pojištění:

  • rizika charakteru ušlého zisku z nezávislé činnosti a vynaložených nákladů v době přerušení provozu z důvodu škody na zdraví nebo věcné škody.

Tento produkt je určen především pro:

  • lékaře
  • advokáty
  • notáře
  • stomatology
  • architekty, soudní znalce, daňové poradce, auditory, atd.