Pojištění skel
Pojištění skel

Pojištění skel vám zajistí pojistnou ochranu skleněných ploch a předmětů, které se mohou vnějšími vlivy poškodit.

Předmět pojištění:

  • výlohy a dveře z litého nebo taženého skla
  • výplně otvorů ze speciálního skla
  • skleněné pulty ,vitríny, skleněné stěny
  • světelné reklamy a nápisy , firemní štíty , markýzy

Rozsah pojištění:

  • poškození zasazeného nebo osazeného skla, blíže určeného v pojistné smlouvě, jeho rozbití, prasknutí tak, že je nezbytná jeho výměna
  • poškození nalepených snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií, nápisů, maleb nebo jiné výzdoby na zničeném nebo poškozeném skle
  • poškození nebo zničení světelných reklam a nápisů včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce, je-li tak výslovně ujednáno v pojistné smlouvě

Sklem se pro účely tohoto pojištění rozumí skleněné tabule nebo tvarované sklo s min. tloušťkou 6 mm, sloužící jako materiál pro výlohy, obložení budov, skleněné pulty a dveře, stěny uvnitř budov apod. a dále speciální skla, např. neprůstřelná. Pojištění se nevztahuje na obyčejné sklo v oknech, dveřích, světlících, střechách, stěnách apod. ani na škody vzniklé při dopravě a zasklívání skla.