Pojištění bytového domu
Pojištění bytového domu

Pojištění bytového domu představuje nejen pojištění samotného domu, ale i ostatních objektů, které jsou součástí pozemku. Můžete si vybrat z více variant pojištění a určit si tak, proti kterým pojistným nebezpečím bude váš majetek pojištěn.

Předmět pojištění:

 • bytový dům, který je zachovalý a udržovaný (včetně bytového domu ve výstavbě)
 • ostatní objekty, které jsou zachovalé a udržované (garáže, bazény, ploty, chodníky) a nacházejí se na pozemku náležejícím k bytovému domu
 • stavební materiál, věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (stavební mechanismy) a dočasné objekty zařízení staveniště

Výhody :

  • Pojištění na novou cenu. Pro nemovitý majetek v dobrém technickém stavu nabízíme moderní variantu pojištění na novou cenu. Znamená to, že v případě pojistné události obdržíte od pojišťovny plnění v nových cenách, aktuálních v době vzniku pojistné události.
  • Limit plnění pro ostatní objekty. Výraznou výhodou pojištění je skutečnost, že si sami můžete individuálně stanovit tzv. limit plnění pro ostatní objekty.
  • Pojištění podle individuálních potřeb. Stavebnicové řešení produktu Vám umožňuje volit předměty a rozsahy pojištění podle individuálních potřeb, což vede k optimálnímu pokrytí nebezpečí, jichž se nejvíce obáváte; stejně tak je možné optimalizovat i výši pojistného.
  • Garance aktuální výše pojistné částky a limitů pojistného plnění. Je-li sjednána tzv. indexace, aktualizuje pojišťovna pojistnou částku bytového domu, limit plnění pro ostatní objekty a pojistné v závislosti na vývoji stavebního cenového indexu.

  Lze sjednat následující druhy připojištění:

  • pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti
  • dodatkové připojištění skel – znamená podstatné rozšíření pojistné ochrany pro skla instalovaná v pojištěném nemovitém majetku. Tímto připojištěním jsou skla pojištěna prakticky proti všem rizikům.