Pojištění podnikatelů
Pojištění podnikatelů

Pojištění podnikatelů obsahuje široku nabídku pojistných produktů, které podnikatelům nabízí komplexní pojistnou ochranu proti nejrůznější vnějším rizikům i rizikům vyplývajích z podnikatelské činnosti.

Pojištění podnikatelů je sjednáváno zejména proti živelním nebezpečím a katastrofám, proti krádeži, odcizení, vandalismu. Pojistit lze movitý majetek i nemovitosti v různých pojistných programech:

Druhy pojištění:

 • Živelní pojištění – poškození či zničení věcí živelní událostí (požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, pád předmětů, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv půdy, zřícení skal, zemin nebo lavin, zemětřesení, kapalina z vodovodního zařízení, náraz dopravního prostředku)
 • Pojištění pro případ odcizení – krádeže (v případě, že pachatel překonal překážky chránící pojištěné věci před odcizením) nebo loupeže
 • Pojištění skel typu „all risks“
 • Pojištění posla (tj. pojištění peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou)
 • Pojištění pro případ požárního přerušení nebo omezení provozu – přerušení nebo omezení provozu z důvodu požáru (kryje ušlý zisk a stálé náklady)
 • Pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • Pojištění pro případ vandalismu – tj. úmyslného poškození či zničení věci
 • Pojištění strojů – poškození nebo zničení stroje (v případě jakékoli nahodilé události, která omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost a není pojistnými podmínkami vyloučena)
 • Pojištění elektronických zařízení – poškození nebo zničení elektronického zařízení typu „all risks“ zahrnující prakticky všechna rizika
 • Pojištění věcí během silniční dopravy – poškození, zničení nebo odcizení věcí během silniční dopravy (dopravní nehoda, živel, odcizení)

Rozsah :

 • Česká republika
 • Česká republika a okolní státy
 • Evropa
 • celý svět s výjimkou USA a Kanady