Pojištění elektroniky
Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky a elektronických zařízení proti živelným katastrofám, elektrickému zkratu, krádeži, vandalismu apod.

Předmět pojištění:

  • Elektronická zařízení

Rozsah pojištění:

  • jakákoli živelní událost
  • škoda způsobena nesprávnou obsluhou, nešikovností či nepozorností, chybnou konstrukcí, vadou materiálu , výrobní vadou
  • přepětí , indukce elektrického proudu, zkrat, výpadek elektrické energie
  • škoda způsobená kouřem, sazemi
  • pád nebo vniknutí cizího tělesa
  • selhání měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení
  • krádež, vandalismu (šetřený Policií ČR), loupež

Jde o případy, které byly způsobeny nahodilou událostí, a u kterých dojde k omezení nebo vyloučení funkčnosti stroje a zařízení. Výjimku tvoří výluky uvedené ve všeobecných pojistných podmínkách nebo dohodnuté v pojistné smlouvě.