Pojištění obecné odpovědnosti za škodu
Pojištění obecné odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu zabezpečuje pojištěnému, aby za něho pojišťovna uhradila škodu způsobenou jinému v souvislostí s jeho činností nebo vztahem blíže určeným v pojistné smlouvě, jestliže pojištěný za takovou škodu na základě právního předpisu odpovídá.

Předmět pojištění:

  • odpovědnost za škodu na věci
  • odpovědnosti za škodu na zdraví nebo životě
  • odpovědnosti za finanční škodu
  • odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci
  • odpovědnost za škodu způsobenou žáku při praktické výuce
  • odpovědnost za finanční škodu (kromě čisté finanční škody)

Předpoklady vzniku obecné odpovědnosti jsou protiprávní úkon, škoda, příčinná souvislost a zavinění. Podstatou tohoto produktu je pomáhat Vám v případech Vaší odpovědnosti za škodu na majetku, životě nebo zdraví.