Pojištění proti odcizení a vandalismu umožňuje nechat si pojistit nemovitosti, movité věci, cenné věci a písemnosti.

Pojištění pro případ odcizení a vandalismu
Pojištění pro případ odcizení a vandalismu

Předmět pojištění:

  • nemovitosti (budovy , ostatní stavby , vlastní stavební součásti a příslušenství)
  • movité věci
  • cenné věci, věci zvláštní hodnoty
  • cennosti, písemnosti

Rozsah pojištění:

  • odcizení (k němuž došlo krádeží, při které pachatel překonal překážky chránící věc před odcizením nebo loupeží)
  • úmyslného poškození nebo zničení pojištěné věci (vandalismus).

Výši pojistného ovlivňuje:

  • lokalita místa pojištění
  • způsob zabezpečení
  • výše spoluúčasti
  • výše pojistné částky nebo limitu plnění