Pojištění strojů
Pojištění strojů

Pojištění strojů a strojních zařízení proti poškození nebo zničení chybnou konstrukcí, zkratem, vadou materiálu, nesprávnou obsluhou apod.

Předmět pojištění:

 • stroje
 • strojní zařízení (např. technologické linky)
 • pracovní stroje samojízdné a pracovní stroje přípojné (i s SPZ nebo registrační značkou)

Rozsah pojištění:

 • chybnou konstrukcí, vadou materiálu nebo výrobní vadou
 • přetlakem nebo pod tlakem páry, plynu nebo kapaliny
 • nevyvážeností a roztržením odstředivou silou
 • pádem nebo vniknutím cizího těles
 • zkratem nebo přepětím elektrického proudu
 • selháním měřících regulačních nebo zabezpečovacích zařízení
 • nesprávnou obsluhou, nešikovností, nepozorností pojištěného nebo zaměstnance

V podstatě poškození nebo zničení stroje a zařízení jakoukoli událostí, která omezuje nebo vylučuje jejich funkčnost. Výluky z pojištění tvoří:

 • nefunční, poškozené stroje
 • stroje starší 10 let (v době sjednání smlouvy)
 • samostatné pojištění části stroje, které nejsou schopny samostatného provozu
 • krátkodobé pojištění zemědělských strojů